phát triển cộng đồng

Kiama (Australia) - Thị trấn thân thiện với các bệnh nhân mất trí nhớ

Kiama (Australia) - Thị trấn thân thiện với các bệnh nhân mất trí nhớ

VTV.vn - Các cư dân thị trấn Kiama được đào tạo kiến thức về bệnh mất trí và ảnh hưởng của nó đến người bệnh để biết cách ứng xử thân thiện và giúp đỡ người bệnh.