phát triển làng nghề

Thiếu liên kết trong phát triển làng nghề gỗ

Thiếu liên kết trong phát triển làng nghề gỗ

VTV.vn - Thiếu liên kết trong phát triển làng nghề gỗ đang khiến cho các địa phương “mạnh ai người ấy làm”.