phát triển mạnh mẽ

Tiền điện tử có thể được công nhận?

Tiền điện tử có thể được công nhận?

VTV.vn - Các loại tiền điện tử đang được xem xét để có thể được công nhận và đưa vào quản lý chính thức tại Việt Nam.