TV& VIDEO

phát triển năng lượng tái tạo

IEA: Năng lượng tái tạo sẽ phát triển vượt bậc

IEA: Năng lượng tái tạo sẽ phát triển vượt bậc

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định, một kỷ nguyên mới của năng lượng Mặt trời và năng lượng tái tạo đang mở ra và sẽ phát triển vượt bậc.