phát triển năng lượng tái tạo

Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển mạnh năng lượng tái tạo

Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển mạnh năng lượng tái tạo

VTV.vn - Việt Nam có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng sạch.