TV& VIDEO

phát triển năng lượng tái tạo

Việt Nam hoan nghênh Ấn Độ đầu tư vào năng lượng tái tạo

Việt Nam hoan nghênh Ấn Độ đầu tư vào năng lượng tái tạo

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tập đoàn Adani của Ấn Độ có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.