TV& VIDEO

Phát triển phần mềm

Cuộc thi phần mềm dành cho phụ nữ

Cuộc thi phần mềm dành cho phụ nữ

VTV.vn - Hôm 22/10, tại Costa Rica đã diễn ra cuộc thi về phát triển phần mềm đầu tiên dành riêng cho phụ nữ Trung Mỹ.