TV& VIDEO

phát triển thủy sản

Phát triển thủy sản thiếu bền vững gây tổn hại nghiêm trọng rừng ngập mặn ĐBSCL

Phát triển thủy sản thiếu bền vững gây tổn hại nghiêm trọng rừng ngập mặn ĐBSCL

VTV.vn - Phát triển thủy sản thiếu bền vững gây tổn hại nghiêm trọng đến rừng ngập mặn các vùng ven biển, làm gia tăng sạt lở và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL.