TV& VIDEO

phát triển thủy sản

Hội nghị sơ kết chiến lược phát triển thủy sản

Hội nghị sơ kết chiến lược phát triển thủy sản

VTV.vn - Sáng 15/12, Hội nghị triển khai luật Thủy sản 2017 và chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững 2016 - 2020 đã diễn ra tại Đà Nẵng.