TV& VIDEO

phát triển trí tuệ

Cuộc thi phát triển trí tuệ robot đầu tiên tại Trung Đông

Cuộc thi phát triển trí tuệ robot đầu tiên tại Trung Đông

VTV.vn - Lúc này, nhiều người ham mê công nghệ đang hướng về thành phố Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dõi theo cuộc thi phát triển trí tuệ robot.