TV& VIDEO

Phát xít Đức

Những bất ngờ qua 90 năm Time bình chọn Nhân vật của năm

Những bất ngờ qua 90 năm Time bình chọn Nhân vật của năm

VTV.vn - Danh hiệu Nhân vật của năm này có lịch sử từ năm 1927. Xuyên suốt chặng đường dài, giải thưởng được coi là uy tín hàng đầu thế giới này có khá nhiều câu chuyện thú vị.