TV& VIDEO

phí bảo hiểm

Singapore bảo vệ lao động giúp việc nước ngoài

Singapore bảo vệ lao động giúp việc nước ngoài

VTV.vn - Lao động giúp việc người nước ngoài tại Singapore sẽ nhận được chính sách bảo hiểm tốt hơn đối với các tai nạn rủi ro trong quá trình làm việc.