TV& VIDEO

phí bảo vệ môi trường

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2017, chính sách tiền lương tối thiểu vùng mới sẽ có hiệu lực tăng lên với 4 mức.