TV& VIDEO

phí đường bộ

Singapore thu phí đường bộ ôtô mang biển nước ngoài

Singapore thu phí đường bộ ôtô mang biển nước ngoài

VTV.vn - Luật mới đã có hiệu lực từ ngày 15/1 và phù hợp với phí đường bộ của Malaysia có mức thu ngang bằng.