TV& VIDEO

phí kiểm dịch

Chỉ thu 2 loại phí về kiểm dịch và kiểm soát giết mổ gia súc

Chỉ thu 2 loại phí về kiểm dịch và kiểm soát giết mổ gia súc

VTV.vn - Theo Cục Thú y, Bộ NN&PTNT, hiện cơ quan thú y các địa phương chỉ thu 2 loại phí về kiểm dịch và kiểm soát giết mổ lợn.