TV& VIDEO

phiên chất vấn

Tiếp tục phiên chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khoá 6

Tiếp tục phiên chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khoá 6

VTV.vn - Ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng khoá 6 diễn ra với phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều nội dung, vấn đề nóng được các đại biểu nêu ra.