TV& VIDEO

phiên họp thường kỳ

Phiên họp thường kỳ tháng 9: UBND TP. Đà Nẵng "xốc lại" tinh thần làm việc

Phiên họp thường kỳ tháng 9: UBND TP. Đà Nẵng "xốc lại" tinh thần làm việc

VTV.vn - Sáng 23/9, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp thường kỳ, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng qua, tìm giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.