phiên họp thường kỳ

Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra các bộ ngành, cơ quan hàng tháng

Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra các bộ ngành, cơ quan hàng tháng

VTV.vn - Tổ công tác của Thủ tướng sẽ kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương mỗi tháng; kết quả báo cáo và kiến nghị trực tiếp lên Thủ tướng.