phiếu tín nhiệm

Bầu cử phải phản ánh đúng sự tín nhiệm của cử tri

Bầu cử phải phản ánh đúng sự tín nhiệm của cử tri

VTV.vn - Việc phản ánh trung thực ý chí của nhân dân là vấn đề cốt lõi của mọi cuộc bầu cử.