TV& VIDEO

Phim 50 sắc thái

Chia tay bạn trai, sao phim 50 sắc thái cười tươi như hoa

Chia tay bạn trai, sao phim 50 sắc thái cười tươi như hoa

VTV.vn - Xuất hiện trên phim trường 50 sắc thái, Dakota Johnson cười tươi như hoa – bất chấp cuộc chia tay với bạn trai chỉ vừa diễn ra.