TV& VIDEO

phim Ma làng

Diễn viên Kim Oanh: Phụ nữ cá tính hạnh phúc theo cách riêng

Diễn viên Kim Oanh: Phụ nữ cá tính hạnh phúc theo cách riêng

VTV.vn - Phụ nữ cá tính thường đa truân, MC Thảo Vân và diễn viên Kim Oanh đã có cuộc trò chuyện về chủ đề này..