TV& VIDEO

phim ngắn

Phát động cuộc thi phim ngắn "Vì một tương lai xanh 2017"

Phát động cuộc thi phim ngắn "Vì một tương lai xanh 2017"

VTV.vn - Hôm nay (21/9), cuộc thi phim ngắn với chủ đề bảo vệ môi trường, "Vì một tương lai xanh 2017" đã chính thức được phát động và bắt đầu nhận tác phẩm dự thi.