TV& VIDEO

Phó Giáo sư

Tự hào miền Trung: "PGS-TS Phan Xuân Biên và nghĩa tình với quê hương"

Tự hào miền Trung: "PGS-TS Phan Xuân Biên và nghĩa tình với quê hương"

VTV.vn - PGS-TS Phan Xuân Biên nguyên UV BTV, Tưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh quê Hương khê, Hà Tĩnh. Là một tấm gương vượt khó để thành danh, đồng thời là người