TV& VIDEO

Phở Hà Nội

Bản tin Thời tiết này đi đâu: Marathon 24h Phở Hà Nội!

Bản tin Thời tiết này đi đâu: Marathon 24h Phở Hà Nội!

VTV.vn - Bản tin thời tiết - du lịch "Thời tiết này đi đâu?" sẽ điểm danh những hàng phở nên thử ít nhất một lần khi đến Hà Nội.