TV& VIDEO

Phó Thủ tướng Chính phủ

Đổi mới trong chất vấn Quốc hội: Làm rõ đến cùng những vấn đề chưa giải quyết

Đổi mới trong chất vấn Quốc hội: Làm rõ đến cùng những vấn đề chưa giải quyết

VTV.vn - Việc đổi mới cách thức chất vấn khi tất cả Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn đang thu hút được sự quan tâm của các đại biểu và cử tri cả nước.