TV& VIDEO

Phó Thủ tướng Lào

Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2016

Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2016

VTV.vn - Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt - Lào 2016 được tổ chức nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình đầu tư của doanh nghiệp hai nước.