TV& VIDEO

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

Kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam đang kêu gọi các DN nước ngoài có năng lực quản trị, tiềm năng tài chính tới đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.