TV& VIDEO

phơi nhiễm

Hưng Yên: 300 trẻ bị phơi nhiễm chì

Hưng Yên: 300 trẻ bị phơi nhiễm chì

Trong số trên 300 trẻ từ 0-10 tuổi được xét nghiệm máu tại Văn Lâm, Hưng Yên, hầu hết, hàm lượng chì trong máu vượt ngưỡng cho phép.