TV& VIDEO

phòng chống bạo lực gia đình

Bạo lực giới: Phá vỡ sự im lặng là điều cần thiết

Bạo lực giới: Phá vỡ sự im lặng là điều cần thiết

VTV.vn - Để cùng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới, ngay từ các nạn nhân, các cán bộ làm công tác xã hội và cả cộng đồng cần chung tay góp sức.