TV& VIDEO

phòng chống bạo lực gia đình

Đàn ông có tích cực phòng chống bạo lực gia đình?

Đàn ông có tích cực phòng chống bạo lực gia đình?

VTV.vn - Đàn ông là một trong những nhân tố quan trọng nhất nhằm thay đổi vấn nạn bạo lực gia đình, tuy nhiên công cuộc này mới chỉ đơn độc từ một phía.