TV& VIDEO

phòng chống bệnh lao

Quảng Ninh: Tỷ lệ điều trị khỏi cho bệnh nhân lao phổi đạt gần 90%

Quảng Ninh: Tỷ lệ điều trị khỏi cho bệnh nhân lao phổi đạt gần 90%

VTV.vn - Đó là kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh trong Chương trình chống Lao năm 2017.