phòng chống bệnh

Bệnh lở mồm long móng có chiều hướng lan rộng tại Quảng Trị

Bệnh lở mồm long móng có chiều hướng lan rộng tại Quảng Trị

VTV.vn - Bệnh lở mồm long móng trên gia súc ở tỉnh Quảng Trị đã và đang có chiều hướng lan rộng, khi tỉnh này phát hiện bệnh trong ba tháng liên tiếp và ở ba địa phương khác nhau.