TV& VIDEO

phòng chống bệnh

Thừa Thiên - Huế chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

Thừa Thiên - Huế chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

VTV.vn - Thừa Thiên Huế tuy không phải điểm nóng về bệnh tay chân miệng, thế nhưng nhiều biện pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh đã và đang được các đơn vị tích cực triển khai.