TV& VIDEO

phòng chống sốt xuất huyết

Củng cố hệ thống giám sát côn trùng, chủ động phòng chống sốt xuất huyết

Củng cố hệ thống giám sát côn trùng, chủ động phòng chống sốt xuất huyết

VTV.vn - Đây là chỉ đạo mới nhất của Bộ Y tế liên quan đến công tác phòng chống dịch trong năm mới 2018.