phòng chống tham nhũng

Sự cần thiết phải ban hành Thuế Tài sản

Sự cần thiết phải ban hành Thuế Tài sản

VTV.vn - Mục tiêu chính của Thuế Tài sản không phải để tăng thu ngân sách mà là tăng cường quản lý Nhà nước về tài sản, đảm bảo tính minh bạch và góp phần phòng chống tham nhũng.