TV& VIDEO

phòng chống ung thư

Phương pháp y sinh học trong phòng chống ung thư và điều trị bệnh không lây nhiễm

Phương pháp y sinh học trong phòng chống ung thư và điều trị bệnh không lây nhiễm

VTV.vn - Ngày 22/11/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Phòng chống ung thư & điều trị một số bệnh không lây nhiễm bằng phương pháp y sinh học”.