TV& VIDEO

phòng dịch

Diễn tập phòng chống dịch Ebola tại TP.HCM

Diễn tập phòng chống dịch Ebola tại TP.HCM

Chiều nay (17/8), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh Ebola tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.