TV& VIDEO

phong hàm đại sứ

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ

Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ

(VTV.vn) - Ngày 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong hàm Đại sứ cho một số cán bộ ngành Ngoại giao.