TV& VIDEO

phòng học xuống cấp

Phòng học tại Quảng Nam xuống cấp trầm trọng

Phòng học tại Quảng Nam xuống cấp trầm trọng

VTV.vn - Hàng trăm học sinh và giáo viên tỉnh Quảng Nam đang phải học tập và sinh hoạt trong các phòng học xuống cấp trầm trọng.