Phòng khám có yếu tố nước ngoài

Xử phạt 5 phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội

Xử phạt 5 phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội

VTV.vn - Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra các phòng khám có yếu tố nước ngoài và đã phát hiện khá nhiều sai phạm tại các phòng khám này.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive