TV& VIDEO

Phòng khám có yếu tố nước ngoài

Xử phạt 5 phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội

Xử phạt 5 phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội

VTV.vn - Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra các phòng khám có yếu tố nước ngoài và đã phát hiện khá nhiều sai phạm tại các phòng khám này.