TV& VIDEO

Phòng khám đa khoa

Chiêu thức làm giá trên bàn mổ của phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Chiêu thức làm giá trên bàn mổ của phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

VTV.vn - Dù không ép buộc nhưng vì lo sợ, ít có bệnh nhân nào dám từ chối. Ít thì mất vài triệu, nhiều thì mất hàng chục triệu đồng mỗi khi bác sĩ "làm giá" trực tiếp trên bàn mổ.