TV& VIDEO

phòng khám miễn phí

Ấn Độ dự kiến triển khai 100 phòng khám miễn phí sử dụng bộ kit xét nghiệm

Ấn Độ dự kiến triển khai 100 phòng khám miễn phí sử dụng bộ kit xét nghiệm

VTV.vn - Tại Ấn Độ, 100 phòng khám miễn phí sử dụng bộ kit xét nghiệm dự kiến sẽ được triển khai tại thủ đô New Delhi, mang thêm hy vọng tới cho bệnh nhân nghèo.