TV& VIDEO

phòng khám tư

Người dân Vancouver, Canada chuộng chữa bệnh bằng châm cứu

Người dân Vancouver, Canada chuộng chữa bệnh bằng châm cứu

VTV.vn - Tại Vancouver, Canada đã có đến 300 bác sĩ Đông y Trung Quốc thực hiện khám chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu chữa bệnh tại đây.