TV& VIDEO

phòng khám

Độc đáo phòng khám nhi như nhà trẻ

Độc đáo phòng khám nhi như nhà trẻ

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa mới đưa vào hai phòng khám mang tên phòng khám robot và phòng khám siêu nhân.