TV& VIDEO

phong tỏa hiện trường

Di chuyển bom ra khỏi khu vực sân bay thành phố London, Anh

Di chuyển bom ra khỏi khu vực sân bay thành phố London, Anh

VTV.vn - Các lực lượng công binh Anh đã di chuyển và vô hiệu hóa quả bom sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở gần đường băng sân bay thành phố London.