TV& VIDEO

phong trào cách mạng

Tiếp tục phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Tiếp tục phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

VTV.vn - Ngày 12/8, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới thăm Khu di tích Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình.