TV& VIDEO

phong trào hồi giáo hamas

Ai Cập thông báo hoãn mở lại cửa khẩu với Dải Gaza vì lý do đặc biệt

Ai Cập thông báo hoãn mở lại cửa khẩu với Dải Gaza vì lý do đặc biệt

Ngày 15/11, một quan chức cấp cao của Palestine thông báo việc mở lại cửa khẩu biên giới Rafah nối Dải Gaza với Ai Cập đã bị hoãn do những diễn biến đặc biệt liên quan tới Ai Cập.