TV& VIDEO

phong trào khởi nghiệp

Phát triển khoa học và công nghệ trên 4 trụ cột

Phát triển khoa học và công nghệ trên 4 trụ cột

VTV.vn - Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra sáng 9/1.