phong trào khởi nghiệp

Hàn Quốc lập trung tâm khởi nghiệp để giảm tỷ lệ thất nghiệp

Hàn Quốc lập trung tâm khởi nghiệp để giảm tỷ lệ thất nghiệp

VTV.vn - Nhằm thúc đẩy các sáng kiến và giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch thành lập một trung tâm khởi nghiệp lớn ở thủ đô Seoul.