TV& VIDEO

phong tục tập quán

Thiếu biên chế cho 600 Phó Chủ tịch xã trẻ

Thiếu biên chế cho 600 Phó Chủ tịch xã trẻ

VTV.vn - Nhiều đội viên của dự án được đánh giá là hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng chưa được bố trí công việc tại địa phương vì các huyện nghèo không còn biên chế.