phong tục tập quán

VTV góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng du lịch Việt Nam ra thế giới

VTV góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng du lịch Việt Nam ra thế giới

VTV.vn - Thời gian qua, việc quảng bá và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên sóng VTV đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.