phòng vệ thương mại

Thép Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ không sử dụng nguyên liệu Trung Quốc

Thép Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ không sử dụng nguyên liệu Trung Quốc

VTV.vn - Đây là khẳng định của Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương với phóng viên VTV.