TV& VIDEO

phóng viên nước ngoài

Phóng viên nước ngoài - Người bạn thân thiết của Việt Nam

Phóng viên nước ngoài - Người bạn thân thiết của Việt Nam

VTV.vn - Không chỉ đơn thuần đưa tin về Việt Nam, rất nhiều phóng viên nước ngoài đã trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó với Việt Nam.