phụ cấp ưu đãi

Lương giáo viên có thể cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Lương giáo viên có thể cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp

VTV.vn - Lương nhà giáo cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp là một trong những điểm nổi bật trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mà Bộ GD&ĐT dự kiến trình Chính phủ.