TV& VIDEO

phụ cấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi)

Mặc dù tán thành với quy định mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc người lao động có hợp đồng lao động từ 1-3 tháng song, các thành viên UBTVQH vẫn băn khoăn với đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã tham gia BHXH bắt buộc.