phụ nữ Afghanistan

Bia mộ không tên của phụ nữ Afghanistan

Bia mộ không tên của phụ nữ Afghanistan

VTV.vn - Bia mộ dành cho phụ nữ tại Afghanistan chỉ là một chiếc cọc đơn giản, không có một thông tin nào.