TV& VIDEO

phụ nữ lái xe

Chân dung Thái tử chỉ huy kế hoạch chống tham nhũng tại Saudi Arabia

Chân dung Thái tử chỉ huy kế hoạch chống tham nhũng tại Saudi Arabia

VTV.vn - Là con trai của Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saul, Mohammed bin Salman được phong ngôi vị Thái tử ngày 21/6/2017, sau khi người anh họ mình bị phế truất.