TV& VIDEO

Phú Thọ

Trẻ em tại Phú Thọ có cơ hội được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí

Trẻ em tại Phú Thọ có cơ hội được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí

VTV.vn - Trẻ em từ 0 tới 16 tuổi tại tỉnh Phú Thọ sẽ có cơ hội khám sàng lọc miễn phí căn bệnh tim bẩm sinh vào ngày 18 và 19/8/2017.